• Zapraszamy na dodatkowe kursy

    W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących uprawnień operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, od sierpnia 2018 r. pracownik podejmujący zatrudnienie jako operator wózka, będzie musiał legitymować się kwalifikacjami potwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

    W związku z tym w siedzibie naszej firmy uruchamiamy dodatkowe kursy dla operatorów posiadających uprawnienia, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o wymagany nowymi przepisami egzamin UDT. 

    Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie – tel. 426111650

    Zapraszamy!