Obsługa firm

Handshake

 

W ramach kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ oferujemy:

  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP (których integralną częścią są moduły PPOŻ),
  • przeprowadzanie stałych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w firmie / oddziałach firmy (salonach sprzedaży) i wydawanie zaleceń dotyczących usuwania ewentualnych uchybień,
  • udział w dokonywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy i sporządzanie Kart Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk;
  • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (protokoły, rejestry),
  • udział w sporządzaniu wszelkiej dokumentacji z zakresu BHP, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów,
  • pełne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,