Ochrona danych osobowych

 • Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych systemów ochrony danych.
 • Pomoc w tworzeniu systemu ochrony danych.
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji wymaganej lub pozwalającej wykazać zgodność działań z RODO, w tym:
  • Rejestrów czynności i rejestrów kategorii czynności przetwarzania,
  • Szacowanie ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych,
  • Obowiązków informacyjnych, klauzuli,
  • Umów współadministrowania lub powierzania danych,
  • Procedur i ewidencji,
  • Polityki bezpieczeństwa.