Szkolenia: operator podestów ruchomych

hydraulic scissor lift construction

 

 

 

 

 

 

Szkolenia dla operatorów podestów ruchomych przeprowadzamy u klientów oraz w naszej placówce szkoleniowej (w Łodzi) w uzgodnionych terminach. 

Posiadamy programy szkoleń zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (Akademia UDT). 

Szkolenia prowadzone są w oparciu o ramowe programy szkoleń w formie wykładów z wykorzystaniem multimediów (obejmują budowę podestu, praktyczną naukę obsługi, wiadomości z dozoru technicznego).

Zakończone są one wystawieniem stosownych zaświadczeń – zgodnych z obowiązującymi przepisami.

W kosztach kursu oferujemy również wszelkie formalności związane z Urzędem Dozoru Technicznego (zgłoszenie kursanta, ustalenie terminu egzaminu itp.).