Polityka prywatności

DSC08533

Skanbhp przywiązuje wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.


Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Skanbhp Sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników, w prawnie usprawiedliwionych celach Skanbhp Sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących.


Skanbhp Sp. z o.o.  nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Przetwarzane przez Skanbhp Sp. z o.o.  dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@skanbhp.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione firmom w postaci maila lub przesłane pocztą.