Szkolenia operatora wózka widłowego

Forklift truck in warehouse or storage loading cardboard boxes. 3d

Nowość!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących uprawnień operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, od sierpnia 2018 r. pracownik podejmujący zatrudnienie jako operator wózka, będzie musiał legitymować się kwalifikacjami potwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

W związku z tym w siedzibie naszej firmy uruchamiamy dodatkowe kursy dla operatorów posiadających uprawnienia, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o wymagany nowymi przepisami egzamin UDT. 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie – tel. 426111650

Zapraszamy!

 

Szkolenia operatorów wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym.

Posiadamy programy szkoleń operatorów wózków widłowych zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (Akademia UDT).

Kursy na operatorów wózków widłowych realizujemy zarówno u klienta (na terenie całego kraju) oraz w naszym ośrodku szkoleniowym w Łodzi – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (Łódź, ul. Łagiewnicka 255. Zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową i miłą atmosferę podczas zajęć. W cenie kursu zawarte są koszty materiałów dydaktycznych, egzaminu i zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu. Dla pracujących w systemach zmianowych oferujemy elastyczne godziny zajęć.

Program kursu na operatora wózka widłowego  obejmuje m.in.następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków, szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych, wiadomości o Dozorze Technicznych.

Dokładnych informacji udzielamy telefonicznie ( kliknij tu).

Uprawnienia na wózki ważne są bezterminowo. Organizujemy również egzaminy przed Komisją UDT.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny. Grupy – taniej! 

ZAPRASZAMY 

 

CZY WARTO INWESTOWAĆ W SIEBIE I ZDOBYWAĆ KOLEJNE UPRAWNIENIA? 

W ostatnich miesiącach na znalezienie zatrudnienia (a także na dobre płace), mogą liczyć m.in. wykwalifikowani operatorzy wózków widłowych. Duże zapotrzebowanie na zatrudnianie operatorów wózków zgłaszają magazyny i centra logistyczne. Takie obiekty zlokalizowane są m.in. w pobliżu Łodzi, w strategicznym położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2. Kolejne duże obiekty powstają na łódzkim Olechowie i planowane są także na Chojnach.

Aby otrzymać zatrudnienie jako operator wózka widłowego niezbędne jest uzyskanie pełnoletności, posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz otrzymanie uprawnień do operowania wózkami, które można zdobyć po ukończeniu kursu. Standardowe programy takich szkoleń obejmują zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne zakończone egzaminem. Uprawnienia w postaci zaświadczenia są ważne  na terenie Polski bezterminowo. Istnieje również możliwość otrzymania certyfikatu akceptowanego w krajach UE.

Mając takie  uprawnienia, zatrudnienia można szukać w firmach produkcyjnych, handlowych oraz magazynach i centrach logistycznych – czyli tam, gdzie trzeba przewozić i układać ciężkie ładunki. W miarę ciągle wzrastającego przepływu towarów i powstawaniu nowych centrów logistycznych, zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych będzie nadal rosło.

JAK ZDOBYĆ TAKIE UPRAWNIENIA?

Najprościej zapisać się na organizowany przez nas kurs operatora wózków widłowych. Szkolenia organizujemy w naszym Ośrodku Szkoleniowym. Zainteresownym egzaminem UDT przypominamy, że choć egzamin zdawany jest przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, to UDT nie organizuje kursów na wózki widłowe. Egzamin wiąże się również z dodatkową opłatą, jaką pobiera Urząd.

JAKIE UPRAWNIENIA MOŻNA U NAS ZDOBYĆ?

Choć mówimy o kursach na wózki widłowe, to poszczególne uprawnienia różnią się od siebie. Urząd Dozoru Technicznego rozróżnia kilka kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

I WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem (takie kursy organizujemy tylko u klientów – w zakładach pracy).

II WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe (bez urządzeń specjalizowanych).

III WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (obsługa wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka).

ILE TRWA KURS?

Czas trwania kursu uzależniony jest głównie od ilości godzin przeznaczonych na szkolenie, ale także od dyspozycyjności kursanta.

DLACZEGO WYBRAĆ KURS ORGANIZOWANY U NAS?

  • zapewniamy doświadczonych instruktorów,
  • nasze kursy zawierają część teoretyczną i praktyczną,
  • pomagamy w przeprowadzeniu badań lekarskich,
  • kursy i szkolenia realizujemy na podstawie programu opracowanego przez UDT,
  • zaświadczenie o uprawnieniach wydajemy w formie imiennego świadectwa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych / Dz.U. poz.186/),
  • dysponujemy wózkami zarejestrowanymi i dopuszczonymi do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • zakres szkolenia obejmuje wymianę butli gazowych w wózkach,
  • dla chętnych organizujemy egzaminy przed komisją z UDT,
  • w cenie kursu wydajemy certyfikat w języku angielskim lub niemieckim,

wózki widłowe szkolenie

Czy kurs na wózki widłowe jest trudny ?

Nie. Zdobycie uprawnień operatora nie jest trudne, pod warunkiem, że skoncentrowany kursant rzetelnie podejdzie do szkolenia.

Kurs na wózek widłowy czy warto ?

Jak najbardziej warto. Zdobycie dodatkowych uprawnień znacznie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe ?

Egzamin składa się części teoretycznej, w której trzeba wykazać się znajomością przepisów i zagadnień dotyczących obsługi (operowania) wózka widłowego.

Czy cieżko jest zdać egzamin na wózek widłowy ?

Nie. Dla osoby, która słucha instruktora, zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi, a także przykłada się do wykonywania ćwiczeń praktycznych.