Szkolenia operatorów wózków widłowych.

Русская версия

Uwaga!

Przygotowujemy kursantów i organizujemy egzaminy UDT.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących uprawnień operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, od sierpnia 2018 r. każdy pracownik podejmujący zatrudnienie jako operator wózka, musi legitymować się kwalifikacjami potwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

W siedzibie naszej firmy oraz na terenie zakładów pracy naszych Klientów, organizujemy dodatkowe kursy dla operatorów posiadających uprawnienia, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o wymagany nowymi przepisami egzamin UDT.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie – tel. 426111650

Szkolenia operatorów wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym.

Kursy na operatorów wózków widłowych realizujemy zarówno u klientów (na terenie całego kraju) oraz w naszym ośrodku szkoleniowym w Łodzi – Ośrodku Szkolenia (Łódź, ul. Łagiewnicka 255). Zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową i miłą (bezstresową) atmosferę podczas zajęć.

W cenie kursu zawarte są koszty materiałów dydaktycznych oraz koszt  egzaminu (UDT). Dla pracujących w systemach zmianowych oferujemy elastyczne godziny zajęć.

Kurs na operatora wózka widłowego obejmuje m.in. następujące zagadnienia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózków, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania, szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych oraz wiadomości o Dozorze Technicznym.

Dokładnych informacji udzielamy telefonicznie ( kliknij tu).

Organizujemy egzaminy przed Komisją UDT. Szkolimy obcokrajowców. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny. Grupy – taniej!  Zapraszamy!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

CZY WARTO INWESTOWAĆ W SIEBIE I ZDOBYWAĆ KOLEJNE UPRAWNIENIA? 

W ostatnim okresie na znalezienie zatrudnienia (a także na dobre płace), mogą liczyć m.in. wykwalifikowani operatorzy wózków widłowych. Duże zapotrzebowanie na zatrudnianie operatorów wózków zgłaszają magazyny i centra logistyczne. Takie obiekty zlokalizowane są m.in. w pobliżu Łodzi, w strategicznym położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2. Kolejne duże obiekty powstają na łódzkim Olechowie i planowane są także na Chojnach.

Aby otrzymać zatrudnienie jako operator wózka widłowego niezbędne jest uzyskanie pełnoletności, posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz otrzymanie uprawnień do operowania wózkami. Standardowe programy takich szkoleń obejmują zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Kursy kończą się egzaminem zdawanym przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Mając takie  uprawnienia, zatrudnienia można szukać w firmach produkcyjnych, handlowych oraz magazynach i centrach logistycznych – czyli tam, gdzie trzeba przewozić i układać ciężkie ładunki. W miarę ciągle wzrastającego przepływu towarów i powstawaniu nowych centrów logistycznych, zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych będzie nadal rosło.

JAK ZDOBYĆ TAKIE UPRAWNIENIA?

Najprościej zapisać się na organizowany przez nas kurs operatora wózków widłowych. Szkolenia organizujemy w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

JAKIE UPRAWNIENIA MOŻNA U NAS ZDOBYĆ?

Choć mówimy o kursach na wózki widłowe, to poszczególne uprawnienia różnią się od siebie. Urząd Dozoru Technicznego rozróżnia obecnie (po zmianie przepisów) dwie kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 10 lat).

2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 5 lat).  *  Kursy na ten typ uprawnień organizujemy wyłącznie u klientów, którzy dysponują wózkami danego typu.

ILE TRWA KURS?

Czas trwania kursu uzależniony jest głównie od ilości godzin przeznaczonych na szkolenie, ale także od dyspozycyjności kursanta.

DLACZEGO WYBRAĆ KURS ORGANIZOWANY PRZEZ NAS?

  • zapewniamy doświadczonych instruktorów,
  • nasze kursy zawierają część teoretyczną i praktyczną,
  • pomagamy w przeprowadzeniu badań lekarskich,
  • dysponujemy wózkami zarejestrowanymi i dopuszczonymi do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • zakres szkolenia obejmuje wymianę butli gazowych w wózkach,
  • organizujemy egzaminy przed komisją z UDT,

CZY KURS NA WÓZKI WIDŁOWE JEST TRUDNY?

Nie. Zdobycie uprawnień operatora nie jest trudne, pod warunkiem, że skoncentrowany kursant rzetelnie podejdzie do szkolenia.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE?

Egzamin składa się części teoretycznej, w której trzeba wykazać się znajomością przepisów i zagadnień dotyczących obsługi wózka widłowego oraz z części praktycznej, obejmującej operowanie i manewrowanie wózkiem.

CZY CIĘŻKO JEST ZDAĆ EGZAMIN NA WÓZEK WIDŁOWY?

Nie. Dla osoby, która słucha instruktora, zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi, a także przykłada się do wykonywania ćwiczeń praktycznych.