Polityka jakosci

DSC08533

Nasza wizja

Pragniemy zapewnić Naszym Klientom najwyższej jakości rozwiązania tworzące bezpieczne otoczenie do pracy.

 

Markę Skanbhp określają następujące wartości

 • Partnerstwo – dopasowanie i wiedza o tym, czego potrzebuje Klient; poszukiwanie rozwiązań, które zaspokajają oczekiwania innych.
 • Zrozumienie – szanowanie innych ludzi, dążenie do zrozumienia ich potrzeb oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań.
 • Odpowiedzialność – lojalne i uczciwe zapewnienie Klientom najlepszych rozwiązań, doradzanie i opieka nad każdą kwestią, bez względu na jej wielkość i charakter.
 • Zaufanie – troska o ludzi, którzy obdarzają nas zaufaniem.

Polityka jakości

Kierownictwo i Personel Skanbhp uznaje jako zasadę, że Klienci są jedynymi weryfikatorami jakości, a ich opinia jest decydująca.

Polityka jakości w Skanbhp jest rozumiana jako zespół działań prowadzonych przez Kierownictwo i  Personel  w dostarczaniu usług zdobywających uznanie, zaufanie i satysfakcję Klientów.

Cele jakości w Skanbhp

 1. Najwyższym celem Skanbhp jest i zaspokajanie potrzeb Klientów, a  poprzez to – budowanie z nimi trwałych relacji.
 2. Oferowanie usług najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii  i zachowaniu bezpieczeństwa działania.
 3. Bezwzględne respektowanie aktualnych przepisów prawa.
 4. Utrzymanie finansowania działalności z własnych środków.
 5. Rozwój sprzedaży i wzrost konkurencyjności usług.
 6. Specjalizacja w branży oraz stałe rozwijanie działalności szkoleniowej.

Gwarantem realizacji przedstawionych w niniejszej Polityce Jakości celów jest profesjonalizm pracowników Skanbhp, adekwatny do rosnących oczekiwań Klientów.

Kierownictwo Skanbhp ceni swoich pracowników. Szanuje różnorodność ich pomysłów, innowacyjność, profesjonalne podejście do realizacji stawianych zadań.  

Wyznaczone cele Skanbhp osiąga przez

 1. Identyfikowanie potrzeb klientów.
 2. Staranny dobór i współdziałanie z dostawcami oraz motywowanie ich do rozwoju.
 3. Ustawiczną poprawę jakości usług.
 4. Stosowanie materiałów o standardzie jakości gwarantującym ustaloną jakość usług.
 5. Wprowadzanie postępu techniczno-informatycznego w oparciu o doświadczenia branży w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu (szkolenia przez Internet).
 6. Ciągłe szkolenie i doskonalenie kwalifikacji personelu oraz działania na rzecz zadowolenia pracowników.
 7. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska.

 

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja POLITYKI JAKOŚCI oraz zobowiązań z niej wynikających pod przywództwem Kierownictwa przez wszystkich Pracowników Skanbhp.

Kierownictwo Skanbhp zapewnia i przeznacza środki na wdrożenie i utrzymanie POLITYKI JAKOŚCI oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.

Łódź, 2015