• UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE już nie są ważne bezterminowo.

  Kolejna zmiana przepisów.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

  Od czerwca 2019 r. nowe wprowadza wprowadza terminowość uprawnień oraz zmienia kategorie uprawnień na wózki.

  Zamiast dotychczasowych trzech kategorii, są dwie:

  1, Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 10 lat).

  2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 5 lat).

  Potocznie mówiąc są to kategorie: NIŻSZA I WYŻSZA, odpowiednio dla wózków PODNOŚNIKOWYCH i PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH.

  Wszyscy, którzy zdobyli uprawnienia UDT (jako bezterminowe) przed wejściem w życie tego przepisu, będą mieli je ważne przez 5 lat (liczone od stycznia 2019 r.), bez względu na kategorię.