Monthly Archives: sierpień 2016

  • Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje

    Posted on 1 sierpnia 2016 by Skanbhp in Aktualności, Aktualności.

    Za użytkowanie wózka widłowego, który nie posiada aktualnego badania (dopuszczenia) Urzędu Dozoru Technicznego podlegamy odpowiedzialności karnej. Z artykułu 63 ustawy o Dozorze Technicznym wynika: Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, lub eksploatuje urządzenie wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu […]

    Continue Reading...
    Możliwość komentowania Brak UDT wózka widłowego – konsekwencje została wyłączona