Inne usługi

Safety.

Oferujemy również:

·         opracowanie instrukcji BHP;
·         ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
·         przygotowanie do próbnej ewakuacji;
·        szkolenia ppoż (przeciw pożarowe) , zaopatrzenie w artykuły BHP i Ppoż;
·         doradztwo w zakresie zasad BHP i obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej;
·         prowadzenie dochodzeń powypadkowych i dokumentacji z tym związanej;
·         opracowywanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP;
·         przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych, okresowych dla osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
·        sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy;
·        współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną
·        czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Nasza firma prowadzi prowadzi również szkolenia o tematyce:

- prace na wysokości,

- prace na terenach zielonych,

- obsługa dźwignic,

- uprawnienia hakowego,

- uprawnienia do kontroli zawiesi,

- obsługa pilarek,

- obsługa i przeglądy elektronarzędzi,

- obsługa maszyn czyszczących,

- obsługa zagęszczarek.