Kursy i szkolenia BHP

Uwaga! Uruchomiliśmy platformę do szkoleń e-learningowych. Okresowe szkolenia BHP mogą w ten sposób realizować pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych, a także pracodawcy i osoby kierujące pracowniami. To wygodna i bardzo przystępna forma szkolenia. Zapraszamy do korzystania z e-learningu.

Każdy pracownik zatrudniony w celu wykonania określonej pracy, bez względu na to jak długo trwać będzie umowa, w tym tzw. pracownicy sezonowi zatrudniany na umowę o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy musi przejść szkolenie wstępne bhp. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Zakaz ten nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp, przed dopuszczeniem ich do pracy i prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. Szczegóły dotyczące tego tematu zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP przeprowadzamy w siedzibach i oddziałach klientów na terenie całej Polski.

W naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi (Łagiewnicka 255) kilka razy w miesiącu przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie BHP dla otwartych grup. Informacje o najbliższych terminach dostępne są na naszej stronie głównej ( kliknij TU ) . Zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową. Szkolenia organizujemy w miłej atmosferze (zapewniamy również serwis kawowy).

Przeprowadzamy:

  • szkolenia wstępne BHP  (instruktaże ogólne),
  • szkolenia bhp w firmie klienta
  • doradztwo BHP

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.

  • szkolenia okresowe BHP  dla poszczególnych grup zawodowych,

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  1. szkolenia BHP pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami / osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  2. szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  3. szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych / i inni niewymienieni w pozostałych punktach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych / w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe osób wymienionych w pozostałych punktach powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w punkcie 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

***

Organizujemy kursy w zakresie udzielania  Pierwszej pomocy

Organizujemy szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej PPOŻ.

Dokładnych informacji udzielamy telefonicznie (kliknij tu) lub napisz do nas formularz kontaktowy

Zapraszamy.