Pomiary wydatku energetycznego

Miernik Wydatku Energetycznego MWE – 1  SkanBHP dokonuje pomiarów wydatku energetycznego  specjalnym przyrządem MWE – 1 na licencji C.I.O.P. 

r

Przeznaczenie

Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowiska pracy, jest również niezbędna do realizacji rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, oraz w sprawie prac wzbronionym kobietom.

Miernik wydatku energetycznego MWE – 1 jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do ilościowej oceny wydatku energetycznego. Na tej podstawie możliwa jest klasyfikacja ciężkości pracy fizycznej na stanowiskach pracy.

Zasada działania

Zasada działania miernika MWE – 1 jest oparta na pomiarze wentylacji płuc przez czujnik przepływu powietrza. Miernik oblicza wartość wydatku energetycznego z wentylacji minutowej płuc w oparciu o metodę Datta – Ramanathatana, z uwzględnieniem temperatury otoczenia, współczynnika ciśnienia atmosferycznego uśrednionego na obszar Polski oraz współczynnika korekcyjnego, co weryfikuje pomiar do wzorcowej metody kalorymetrii pośredniej.

Opis techniczny

Miernik MWE – 1 składa się z czujnika przepływu powietrza osadzonego w półmasce mikroprocesowego układu przetwarzania umieszczonego w osobnej obudowie. Półmaskę zakłada się na twarz badanej osoby a układ przetwarzania zawiesza na pasku lub innym odpowiednim elemencie ubrania.