E–learning

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. które weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 roku) oferujemy Państwu szkolenia OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego.

 

Szkolenia OKRESOWE BHP w tej formie przeznaczone są dla:

1.Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

2.Pracowników administracyjno-biurowych.

Informacji udzielamy:

telefonicznie ( 42 611 16 50 ) oraz mailowo ( biuro@skanbhp.pl )