• Zakaż palenia e-papierosów

    e_papierosy

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. spowodowała zmianę przepisów również i w Polsce. Z dniem 8 września 2016 roku wprowadzono w życie nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowelizacja ta dotyczy również palaczy tzw. e-papierosów. Powoduje ona wdrożenie całkowitego zakazu palenia e-papierosów na terenie pomieszczeń w zakładach pracy.

    Tym samym rozszerzono zakaz palenia, dołączając do zakazu palenia wyrobów tytoniowych, również zakaz palenia papierosów elektronicznych oraz innych wyrobów tytoniowych.

    Pracodawca może wyznaczyć i zorganizować palarnię dla pracowników. Ustawowy zakaz palenia papierosów i e-papierosów obowiązuje na terenie pomieszczeń zakładu pracy, ale nie na całym jego terenie, o ile pracodawca nie zdecyduje inaczej.