• Uwaga ZIMA!

  Na dworze już zima, ale pracownikom  nie powinno być zimno.

  Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawców do zapewnienia właściwych warunków pracy zarówno podczas pracy na powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

  1. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy ( w tym metod pracy i wysiłku fizycznego), jednak nie niższą niż 14oC, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. chłodnie, mroźnie).
  2. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18oC.
  3. Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz (np. poprzez zastosowanie kurtyn powietrznych lub przedsionków).
   Pracownikom wykonującym stale pracę na powietrzu należy zapewnić pomieszczenia do ogrzewania się, a na czas wykonywania pracy odzież chroniącą przed zimnem i opadami.

  Czytaj więcej