• Uwaga – nowe normy dźwigania

  Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wprowadzane rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. poz. 854). Zmiany te dotyczą głownie wprowadzenia nowych dopuszczalnych norm dotyczących obciążenia fizycznego, w tym związanego z ręcznym transportem ciężarów, dla kobiet nie będących w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

  W związku z powyższym przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów przez jednego pracownika:

  • Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych nie może przekraczać:

  1)      dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

  2)      dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej

  (§ 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  • Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

  1)      dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

  2)      dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej

  (§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  • Przy przenoszeniu na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

  1)      dla kobiet – 12 kg,

  2)      dla mężczyzn – 30 kg

  (§ 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  • Przy przenoszeniu pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

  1)      dla kobiet – 12 kg,

  2)      dla mężczyzn – 30 kg

  (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  • Przy przenoszeniu pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

  1)      dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

  2)      dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej

   

  Przy zespołowym ręcznym przemieszczaniu przedmiotów dopuszczalne jest:

  przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza:

  • 30 kg dla mężczyzn i
  • 20 kg dla kobiet,

  pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

  1)      przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

  2)      przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet

  (§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  Natomiast podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

  1)      przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,

  2)      przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet

  (§ 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

   

  Określone zostały również nowe normy dla kobiet w przypadku transportu przy pomocy ręcznych wózków i taczek.

  Od 1 maja 2017 r. dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

  1. przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%,
  1. w przypadku mężczyzn:
  • na wózku 2-kołowym – 350 kg i
  • ma wózku 3- i więcej kołowym– 450 kg;
  1. w przypadku kobiet:
  • na wózku 2-kołowym – 140 kg i
  • ma wózku 3- i więcej kołowym– 180 kg;
  1. przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu większym niż 5%,
   a. w przypadku mężczyzn:
  • na wózku 2-kołowym – 250 kg i
  • ma wózku 3- i więcej kołowym– 350 kg;
  1. w przypadku kobiet:
  • na wózku 2-kołowym – 100 kg i
  • ma wózku 3- i więcej kołowym– 140 kg.

  (§ 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).

  Natomiast w przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej – dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości wskazanych powyżej (§ 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz innych związanych z wysiłkiem fizycznym).